No marco deste proxecto, desenvolverase un Código sobre Boas Prácticas empresariais en espazos da Rede Natura 2000

O proxecto ‘Ecosociedade-Participación cidadá para a mellora da  conservación da biodiversidade mariña nos espazos Rede Natura 2000 (RN2000) das  Rías Baixas’ pon o foco na conservación mariña e os seus recursos a partir do deseño dunha estratexia de participación social e empresarial na planificación e uso dos servizos eco-sistémicos (SE). No marco desta investigación, desenvolverase un Código sobre Boas Prácticas empresariais en espazos da RN2000 que incluirá un Plan de Acción para implementar unha estratexia empresarial de uso e conservación de SE.

A finalidade de Ecosociedade é a de involucrar a sociedade e máis o sector privado, nos termos de capital natural e servizos ecosistémicos (SE), para que poidan tomar parte nos procesos determinantes da protección da biodiversidade mariña. Para iso, analizarase o estado da arte respecto á contribución social e empresarial no uso dos SE nas áreas da RN2000, e cartografaranse os SE, alén de elaborar un mapeo de interacción entre actividades económicas e SE. Ademais, desenvolveranse accións para mellorar o coñecemento sobre as interaccións entre actividades humanas, os tipos de hábitat e as especies de interese comunitario.

Liderado pola USC, baixo a coordinación do profesor do Departamento de Economía Aplicada Sebastián Villasante, o proxecto conta co apoio do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través da Fundación Biodiversidade. “Organizaranse talleres participativos destinados a diferentes colectivos, traballando de forma específica co sector privado e centros escolares”, explica o propio Villasante. Os investigadores están a planificar, na actualidade, as actividades participativas sempre de acordo coas directrices que marcan as autoridades sanitarias en relación coa crise da COVID-19.

fuente noticia:
https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/investigacion-aborda-participacion-cidada-conservacion-capital-natural-marino-areas